วิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสัย  

ตั้งอยู่เลขที่  56  หมู่ที่  17  บ้านโปร่งเย็น ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย  43120
โทร. 
042-414949 , 081-2952838 , 0812952839   FAX. 042-901163
 
E-mail :ptech2010@hotmail.com
  
 

 

 
 

ผู้ดูแลระบบ อาจารย์สงกราณต์  รัตนผล mail : man202@gmail.com
วิทยาลัย
เทคโนโลยีโพนพิสัย   PHONPHISAI COLLEGE  OF TECHNOLOGY (P-TECH)
๕๖ หมู่ ๑๗ ถนนโพนพิสัย-เฝ้าไร่ ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๒๐  mail :
ptech2010@hotmail.com

โทร. 042-414949   โทรสาร. 042-901163